Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công
Ảnh khu đô thị Hồng Vũ Sông Công

Chuẩn bị cho lễ chào mừng thành lập Thành phố Sông công

Toan-canh-khu-do-thi

Nhân ngày lễ chào mừng thành lập Thành phố Sông Công, cán bộ nhân viên dự án khu đô thị Hồng Vũ đã và đang gấp rút hoàn thành các hạng mục chào mừng các quý vị đại biểu về dự lễ.

 

TẢI BỘ TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ CỦA DỰ ÁN

TẢI NGAY bản vẽ mặt bằng căn hộ, bảng giá, chính sách bán hàng và ưu đãi mới nhất... 

You have Successfully Subscribed!